For å forstørre eller forminske teksten:

PC: Hold inn Ctrl-tasten og trykk + eller -

Mac: Hold inn Cmd-tasten og trykk + eller -

Versjon 1.0.258

Sensitive Artsdata

Sensitive artsdata er samlebegrep for en database med utvalgte arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet informasjon om artenes hekkeområde, yngleområde eller voksested er skjermet for allment innsyn. Begrunnelsen for at stedfestet informasjon om disse artene bør skjermes, er at åpen tilgang kan føre til at arten eller stedet der den forekommer utsettes for uheldige negative påvirkninger. Det kan være eksempelvis forstyrrelse, etterstrebelse, eller ødeleggelse.

Les mer

Logg inn