For å forstørre eller forminske teksten:

PC: Hold inn Ctrl-tasten og trykk + eller -

Mac: Hold inn Cmd-tasten og trykk + eller -

Versjon 1.0.258

Om Sensitive Artsdata

Fugl som står på en stein ved vannet

Sensitive artsdata er samlebegrep for en database med utvalgte arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet informasjon om artenes hekkeområde, yngleområde eller voksested er skjermet for allment innsyn. Begrunnelsen for at stedfestet informasjon om disse artene bør skjermes, er at åpen tilgang kan føre til at arten eller stedet der den forekommer utsettes for uheldige negative påvirkninger. Det kan være eksempelvis forstyrrelse, etterstrebelse, eller ødeleggelse.

Selv om informasjon om sensitive arter ikke er åpent tilgjengelig, er det mulig for offentlig forvaltning, entreprenører/utbyggere, konsulentvirksomheter og andre med legitime behov å få tilgang til relevante data for det aktuelle område eller prosjekt man er ansvarlig for.

Tilgang til databasen kan gis ved passordbeskyttelse og rettighetsstyring. Informasjon uten eksakt stedfesting er tilgjengelig for alle ved en

innsynsløsning,

der data er maskert.

For nærmere informasjon om artsutvalg og maskering, se

Retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata.

Tilbake til forsiden